Downloads

Downloaden van documentatie

Op deze pagina vindt u een aantal bestanden die u kunt downloaden:

Celectric Service overeenkomst

Met het invullen en (ondertekend) terugsturen van de service-overeenkomst gaat u een overeenkomst aan waarin u verzekerd bent van jaarlijks (periodiek) onderhoud aan uw batterijen en laders.

Celectric Service overeenkomst

Batterij logboek en toelichting

Door middel van dit batterij logboek kunt u periodiek bijhouden hoe de batterijen onderhouden worden. Hiermee voorkomt u onnodig slijtage door onjuist gebruik en gebrek aan informatie.

Batterij logboek              Logboektoelichting

Accu Veiligheidsinformatieblad

Dit document vertelt u hoe u om dient te gaan met (mogelijke) gevaren voor mens en milieu bij gebruik van batterijen en accu's. Leest u dit formulier aandachtig door!

Veiligheidsinformatieblad accu's