Celectric Secure

Geen verrassingen met Celectric Secure

Vanuit onze langdurige ervaring met het onderhoud van tractiebatterijen en gelijkrichters hebben wij het Celectric Secure programma ontwikkeld. Een compleet dienstenpakket dat u een volledig inzicht biedt in de kosten en diensten van het onderhoud aan de energievoorziening van uw intern transport materieel. Celectric Secure biedt hiermee een onmiskenbare bijdrage aan de inzetmaximalisering en aan een effectief kostenbeheer van uw elektrische interne transportmiddelen. Klik hier om brochure te openen

 

Transparant dienstenpakket

De opbouw van het Celectric Secure programma biedt u de mogelijkheid te kiezen voor een dienstenpakket dat naadloos aansluit bij uw specifieke situatie. Met Celectric Secure kunnen alle onderhoudszorgen, -werkzaamheden en -kosten uit handen worden gegeven tegen vaste tarieven per module. Binnen het Celectric Secure contract is voorzien in alle gebruikelijke onderhoudscomponenten zoals de wettelijk verplichte veiligheidskeuringen, het reinigen en bijvullen van tractiebatterijen, etc.

 

Duidelijke tarieven

Het tariefsysteem van Celectric Secure is zodanig van opzet dat het volledig transparant is voor het management. WIj bieden duidelijkheid gedurende de gehele looptijd van uw contract. Binnen het tariefsysteem is differentiatie aangebracht in werkzaamheden en rekening gehouden met de omvang van uw truckvloot. Hierdoor kunnen de kosten beperkt blijven tot uitsluitend datgene wat u nodig acht. Daarnaast heeft u direct zicht op uw schaalvoordelen.

 

Langdurige zekerheid

Het hoge kwaliteitsniveau van onze producten maakt het mogelijk om uiterst scherpe, vaste tarieven te hanteren. Celectric Secure staat voor een volledige, all-inclusive storingsafwikkeling tot zelfs 1250 laadcycli gedurende vijf jaar. Uw zekerheid van maximale energielevering gedurende de gehele looptijd.

 

Flexibel contract

Gedurende de looptijd van een contract kunnen omstandigheden zich wijzigen. Daarmee houden wij rekening. Alle contractmodules kennen de mogelijkheid om tussentijdse wijzigingen door te voeren of vroegtijdig het contact te beëindigingen. Is een contractduur van 5 jaar/1250 cycli voor u tekort? Dan passen wij de contractperiode aan naar zes jaar of langer. Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Operational lease

De Celectric Secure tarieven zijn gebaseerd op koop of operational lease van de batterijen en/of laders. Vraag ons naar de aantrekkelijke opties voor een compleet operationeel leaseprogramma. Onze specialisten geven u graag advies op maat.