Precaution is better than cure

Waarom BMWT-Veiligheidskeuring

Vanuit de Arbo-wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn personeel. De werknemers moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat ze werken met veilig materieel. In het Arbo-besluit (Art. 7.4a) is sinds enkele jaren vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen zoals heftrucks, laders en batterijen, periodiek gekeurd moeten worden. De BMWT-Veiligheidskeuring is hiervoor een professionele oplossing. Een gestandaardiseerde veiligheidskeuring, met alle kenmerken zoals verwacht mag worden: vakkundige controle, goede registratie en kwaliteitsborging door een algemeen erkend keuringsinstituut.

Door periodieke keuring op alle praktische veiligheidspunten, krijgt u een goed beeld van de veiligheidsconditie van alle tractiebatterijen en laders. Mogelijke onveilige toestanden worden gesignaleerd. Het gekeurd materieel wordt voorzien van een keuringssticker. De veiligheidskeuring wordt vaak in combinatie met en als aanvulling op de periodieke technische inspectie uitgevoerd.

 

Wie keurt en hoe vaak

De BMWT-veiligheidskeuringen worden uitgevoerd door onze deskundige en gecertificeerde servicemonteurs. Uiteraard bepaalt u zelf de keuringsfrequentie. Met de ontwikkelingen in de Arbo-wetgeving en geaccepteerde normen (NEN-EN 50110 en NEN 3140) adviseren wij de keuring minimaal jaarlijks uit te voeren.

 

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de keuringen wordt gewaarborgd doordat zowel Celectric als organisatie als onze technische medewerkers VCA** en BMWT gecertificeerd zijn en onder toezicht staan van de TÜV Nederland. Bovendien wordt de keuring nog eens steekproefsgewijs nagegaan door een daarin gespecialiseerd onafhankelijk keuringsinstituut. Alle zekerheid dus voor een hoogwaardige keuring.|