Celectric Secure

Geen verrassingen met Celectric Secure

Vanuit onze langdurige ervaring met het onderhoud van tractiebatterijen en gelijkrichters is het Celectric Secure (klik hier om de brochure te openen) programma ontwikkeld. Een compleet dienstenpakket dat u, in tegenstelling tot wat doorgaans gebruikelijk is, volledig inzicht biedt in de kosten en diensten van het onderhoud aan de energievoorziening van uw intern transport materieel. Celectric Secure biedt hiermee een onmiskenbare bijdrage aan de inzetmaximalisering en aan een effectief kostenbeheer van uw elektrische interne transportmiddelen.

Transparant dienstenpakket

De modulaire opbouw van het Celectric Secure programma biedt u de mogelijkheid te kiezen voor een dienstenpakket dat naadloos aansluit bij uw specifieke situatie. Met Celectric Secure kunnen alle onderhoudszorgen, -werkzaamheden en -kosten uit handen worden gegeven tegen vaste, duidelijke tarieven per module. Binnen het Celectric Secure contract is voorzien in alle gebruikelijke onderhoudscomponenten zoals de wettelijk verplichte veiligheidskeuringen, het reinigen en bijvullen van batterijen en dergelijke.

Duidelijke tarieven

Als geen ander beseffen wij dat tarieven met onduidelijke uitgangspunten moeilijk zijn te hanteren. Dit maakt voor u het calculeren onnodig ingewikkeld, bovendien met de kans op tegenvallers achteraf. Het modulaire tariefsysteem van Celectric Secure is zodanig van opzet dat het ook volledig transparant is voor het management. Duidelijkheid dus, gedurende de gehele looptijd van het contract. Binnen het modulaire systeem is differentiatie aangebracht in werkzaamheden en rekening gehouden met de omvang van uw truckpark. Hierdoor kunnen de kosten beperkt blijven tot uitsluitend datgene wat u nodig acht en heeft u direct zicht op uw schaalvoordelen.

Langdurige zekerheid

Het hoge kwaliteitsniveau van onze producten maakt het mogelijk om uiterst scherpe, vaste tarieven te hanteren. Celectric Secure staat voor een volledige, all-inclusive storingsafwikkeling tot zelfs 1250 laadcycli gedurende vijf jaar. Uw zekerheid van maximale energielevering gedurende de gehele looptijd.

Flexibel contract

Gedurende de looptijd van een contract kunnen omstandigheden zich wijzigen. Ook daarin hebben wij voorzien. Alle contractmodules kennen de mogelijkheid tot tussentijdse wijziging of vroegtijdige beëindiging. Dit, helder geformuleerd en met reële condities. Is een contractduur van 5 jaar/1250 cycli voor u tekort? Ook daarin voorziet Celectric Secure op een effectieve wijze met een contractperiode van zes jaar of langer. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Operational lease

De Celectric Secure tarieven zijn gebaseerd op koop of operational lease van de batterijen en/of laders. Vraag ons naar de aantrekkelijke opties voor een compleet operationeel leaseprogramma. Onze specialisten geven u graag advies op maat.