Precaution is better than cure

Veiligheidskeuring

Vanuit de wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn personeel. De werknemers moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat ze werken met veilig materieel. De Celectric veiligheidskeuring is hiervoor een professionele oplossing. Een gestandaardiseerde veiligheidskeuring, met alle kenmerken zoals verwacht mag worden: vakkundige controle, goede registratie en kwaliteitsborging door een erkend keuringsinstituut.

Door periodieke keuring op alle praktische veiligheidspunten, krijgt u een goed beeld van de veiligheidsconditie van alle tractiebatterijen en laders. Mogelijke onveilige toestanden worden gesignaleerd. Gekeurd materieel wordt voorzien van de Celectric keuringssticker. De veiligheidskeuring wordt vaak in combinatie met en als aanvulling op de periodieke technische inspectie uitgevoerd.

Wie keurt en hoe vaak

De veiligheidskeuringen worden uitgevoerd door onze deskundige en gecertificeerde servicemonteurs. Uiteraard bepaalt u zelf de keuringsfrequentie. Met de ontwikkelingen in de wetgeving en geaccepteerde normen (NEN-EN 50110 en NEN 3140) adviseren wij de keuring minimaal jaarlijks uit te voeren.

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de keuringen wordt gewaarborgd doordat zowel Celectric als organisatie als onze technische medewerkers VCA** gecertificeerd zijn en onder toezicht staan van de TÜV. Bovendien wordt de keuring nog eens steekproefsgewijs nagegaan door een daarin gespecialiseerd onafhankelijk keuringsinstistuut. Alle zekerheid dus voor een hoogwaardige keuring.